கற்பெனப்படுவது யாதெனில்

Kannagi and Sex Problems. Photo from Kamini Dandapani’s blogpost The Streetwall Journal

கற்புனா என்ன … இது பால் சார்ந்ததா …. பெண்ணுக்கு மட்டும் விதிக்கப்பட்டதா …. தமிழ் இலக்கிய கற்புக்கரசிகளை நினைத்தால் பாவமாக இருக்கிறது … பொய்யான போற்றுதல் … அம்மா கண்ணகி, சீதா , நளாயினி உங்களுக்கு சிலை வைத்து கடவுளாக போற்றுவதில் ஒரு பொய்யான பாரபச்சமுள்ள அரசியல் இருக்கிறதே அது உங்களுக்கு தெரியுமா … பள்ளிபருவத்தில் உங்களை படித்து கொண்டாடிய நான் இன்று உங்களை வெறுக்கிறேன் … நீங்கள் கற்புதேவதைகளாக தெரியவில்லை அரசியல் கலாச்சார அடிமைகளாகவே தெரிகின்றன … உங்கள் தினிக்கப்பட்டுள்ள அரசியல் யாரால் எழுதப்பட்டவை … உங்கள் கதாபாத்திரங்கள் யாரால் வடிவமைக்கப்பட்டவை … ??? அந்த ஆண் பெரிய புத்திசாலி … அடுத்த பல தலைமுறைக்கு தன் பாரபச்சமுள்ள கற்பெனும் ஆதிகத்தை எல்லா பெண்தெய்வ பாத்திரங்களிலும் போற்றி பொய்யுதுள்ளான் … உங்கள் கதைகளில் தேவர்கள் அசுரர்களைவிட
மோசமான கதாபாத்திரங்களாக உள்ளனர் …

ஒரு எழுத்து யாரையும் மாற்றும் வல்லமை கொண்டது … ஆண்டாண்டு காலமா அடிமைப்படுத்தும் அதிகாரமும் கொண்டது … பெண்ணோ ஆணோ உணர்வுவெணப்படுவது ஒன்றுதான்.. நான் அணியும் ஆடை முதல் என் தலையில்
இருக்கும் முடி கூட நீஙகள் நினைத்தபடிதான் இருக்கவேண்டும் அது தான் ஒழுக்கமுறை என்றால் தனிமனித சுகந்திரம் என்பது யாருக்கு மட்டுமே விதிக்கப்பட்டது … ??? கேள்விகள் 1000 இருக்கு இந்த அத்தனை கேள்விகளுக்கும் விதண்டாவாத பதில்கள் கோடி இருக்கின்றன … எனக்கு பதில் தேவையில்லை …. உங்களை மாற்ற நான் முயலவில்லை …

உண்மைபெயனப்படுவது யாதெனில் ???? Ha ah ha
ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாதவை
மறுக்கப்படைபவை
ஆதிக்கம் செலுத்தி பிரித்துப் பார்க்கப்படுபவை ..

Malini Jeevarathnam’s facebook post graciously shared with us. 

The Cabbage Fairy

silent. 1896. 57 seconds.

Alice Guy-Blaché (1873-1986) the daughter of a bookseller spent her childhood in Switzerland, Chile and France. She went on to study typing and shorthand and was later hired by Léon Gaumont’s photographic company in France. In 1895, she accompanied Gaumont to an invited demonstration of the 35mm camera by the Lumiere Brothers. She borrowed Gaumont’s camera and at a time people were filming street scenes, she set out to write, film, and direct a fictional piece depending on her ‘amateur’ explorations in theatre and amazement for the craft. La Fée aux Choux (The Cabbage Fairy), is a folktale very similar to the birds and bees and stork stories that adults have been spinning for ages for children who can’t resist to ask, ‘Where do babies come from?’ It released in 1896, evidently making her the first woman motion picture director, and sold amazingly 80 copies. On that note, a wonderful book to explain ‘sex and babies’ to children (click on image to see in flipkart.com) –

Some reading – 

The Rise and Fall of Alice Guy-Blaché – an informative biography of the filmmaker posted in a rather fantastic blog on feminism and film, Alice in Action.
Alice Guy Blaché: The Research and Books of Alison McMahan – a very important collection of resources on the filmmaker, the research on which the biography mentioned above is largely based on, but some dates differ.
Color in the Movies – Part 2 – the Chronochrome – a good essay on one of Léon Gaumont’s major inventions and significant contributions to the world of cinema in a very coherent blog on early talkies ‘Talkie King’ by Jonas Nordin.

The Danish Girl

Sometimes it is hard to keep up the promises of posting in regularity. However, here’s one more gem from our library. David Ebershoff is the publishing director of The Modern Library, a division of Random House, and the author of The Rose City (which we haven’t yet read). The Danish Girl is his first novel, and probably one of the most beautiful and stunning piece of work that explores sex and gender, love and marriage.

Inspired by the true story of Danish painter Einar Wegener and his California-born wife, this tender portrait of a marriage asks: What do you do when someone you love wants to change? It starts with a question, a simple favour asked of a husband by his wife on an afternoon chilled by the Baltic wind while both are painting in their studio. Her portrait model has canceled; would he slip into a pair of women’s shoes and stockings for a few moments so she can finish the painting on time? “Of course,” he answers. “Anything at all.” Whit that, one of the most passionate and unusual love stories of the twentieth century begins.

Yes, if you know where we live, you’re welcome to come and read this. We are a little touchy just like any other book owners about letting you borrow. Just in case you don’t find us, you’ll find the book on Amazon or Flipkart.

Savita Bhabhi Strikes Again

by Samyuktha PC

sbhabhi

This is not an age of revolutions, but dullness, we hear. However, innovation might have not completely died. Some anonymous characters have made the sexy bhabhi image sell all around the world, with one website, and beautifully illustrated comics. www.savitabhabhi.com

While most of the media is busy type-casting terrorism, Savita Bhabhi turns all of it into a voyeur’s treat with her new adventure. Yes, she is in her dream frolicking around Kashmir with terrorists, undercover policemen, and all men. A typically undercover look at pornography and sexcapades, currently facing CyberMedia News’ petition to block the site and follow it with a CBI inquiry to bring the owners of the Canada website to book, the site is still going strong. Strong in visuals, views, and colour! However, stronger than ever, Savita Bhabhi claims to “Save the World one Dick at Time,” in the newest issue. Pornography is down-right illegal in this country, and even talking about sex is not acceptable in many cases. But, under-cover or not, this team sensationalizes sex with India’s first porn star, not being a person, but a perfectly voluptuous comic book character.

It is not really unacceptable for a man to get horny or think about sex. This is taken to be natural in any Indian community. But, with “Indian culture” pushed down women’s throats, even her fantasies are subjected to the Censorship board. “Think what you want within your four walls, but if you speak of it you’re a heretic, a witch, or a bitch.”

Do you find this sick? Women get raped, people sever each others’ heads, children get abused, families kill each other within four walls, and all this stays within those walls, because it is immoral to talk about this and spoil one’s status in society. These voyeurs of perversion can carry on under-cover and we’ll shut about them. But, one innocent site that just draws sex we have our problems with. Who isn’t a voyeur? Savita Bhabhi at least has the element of style!

It is fine to be a voyeur of violence nowadays, when we watch Mumbai attacks sensationalized on TV increasing the TRP ratings. It is perfectly fine, to watch those TV Channels announce “We will be back after a short commercial break,” just after they announced casualities of hundreds with a presentable smile on their face. All this is fine, but being naturally primitive and excited by sex, is against the law, culture, and “God”. Phew! This world, and not Savita Bhabhi, has to be shoved down a huge drain. Those who read newspapers, watch television, stare at the breasts of a woman in the bus, photograph calamities, are all voyeurs. But, we cringe to accept any form of reality.

In this deepest intolerance of life, pornography, especially comic books, are the last evils of society. One is not raising their hand to defend snuff, child pornography, mms scandals, and forced pornography or prostitution. At the same time, one is not raising their hands in support of glorifying violence, gaping at a fashion mishap as a model’s top falls off, linking people in scandals that invade privacy, type-casting and stereotyping people with specific identities. With all kinds of men and women writing these “scandulous” incest stories all over the internet, probably India could ban internet itself. But, no what happens to the IT industry? One can just imagine the terrorised looks on the administrators’ faces. With no women, men or children gettin hurt or forced, with just art, Savita Bhabhi is probably the most decent form of pornography one has ever come across.

Enough people are out there writing about this website and its successes, but this is a statement to the society. This is a statement to societies who conveniently label their opponent as a voyeur and destroyer of “culture”. In this world of many stereotypes, connecting religion and violence, gender and position, caste and voice, this stereotype is flimsy. One doesn’t essentially need only Savita Bhabhi to corrupt any mind. We have men dragging women out of pubs with their hair. Glorifying violence corrupts people for sure, but not sex. Sex and porn is not new to this culture, otherwise the Kamasutra would not have been written, and the Temple of Love, Khajuraho would not have been built.

Sex is the most primitive instinct, and all Savita Bhabhi does is to add the excited human touch to it. But, does one think ‘saving one dick at a time’ is a little too far? Actually, it is a laugh at the rest of the media. The media with their desperate additions of zig and excitement, watches as Savita Bhabhi strikes again to show the country how to excite people, if that’s what one really wants to do.